Річний звіт про діяльність закладу освіти

Поширити:
На виконання п. 3 наказу Міністерства освіти і науки України від 28.01.2005 № 55 «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів», керуючись Примірним положенням про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 № 178, у відповідності до функціональних обов’язків та з метою подальшого утвердження відкритої, демократичної, державно-громадської системи управління освітою, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у закладі освіти, що базується на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації, представляю Вашій увазі звіт про діяльніст.
У своїй діяльності протягом звітного періоду я як керівник закладу освіти керувався посадовими обов’язками, основними нормативно-правовими документами, які регламентують роботу закладу освіти: Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про основні засади мовної політики в Україні», Статутом закладу освіти та чинними нормативно-правовими документами у галузі освіти.
Головне завдання закладу освіти – надання якісної освіти. Досягнення цієї мети забезпечується шляхом формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності.
Прийняті управлінські рішення логічно і тактично сприяли вирішенню та реалізації пріоритетних питань роботи закладу освіти, серед яких найвищим пріоритетом було і залишається створення комфортних умов навчання  та надання якісної освіти як передумови всебічного розвитку, виховання та самореалізації особистості,  самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності, такої, що прагне до самовдосконалення і навчання упродовж життя.