Напрями наукової та/або мистецької діяльності

Поширити:

1. Інноваційність розвитку професійної освіти
2. Інтернаціоналізація освіти у забезпеченні якості підготовки фахівців.
3. Збереження людського та трудового потенціалу України в умовах національних та глобальних викликів.
4. Цифрова трансформація суспільства.
5. Інформаційно-комунікаційні технології.