Навчання Тракториста -машиніста

До керування машинами допускаються особи, які мають
посвідчення тракториста-машиніста (надалі – посвідчення) на право
керування машинами відповідних категорій.

1. Видача посвідчень тракториста-машиніста проводиться
державною інспекцією сільського господарства в, областях,
(далі – державна інспекція сільського господарства) тільки тим
особам, які постійно або тимчасово проживають чи навчаються на
території , області.

2. Машини, керування якими здійснюється за наявності
посвідчення, залежно від їх типів і призначення поділяються на
такі категорії:

А1 – трактори з потужністю двигуна до 73,5 кВт;

А2 – трактори з потужністю двигуна понад 73,5 кВт;

B1 – самохідні зерно- і кукурудзозбиральні машини;

B2 – самохідні кормозбиральні машини;

B3 – самохідні машини для збирання коренеплодів, картоплі,
овочів, фруктів і ягід;

С – самохідні дорожньо-будівельні машини;

D1 – екскаватори з об’ємом ковша до 4 куб. метрів;

D2 – екскаватори з об’ємом ковша понад 4 куб. метри;

E1 – навантажувачі з потужністю двигуна до 147 кВт;

E2 – навантажувачі з потужністю двигуна понад 147 кВт;

F1 – автогрейдери масою до 18 тонн;

F2 – автогрейдери масою понад 18 тонн;

G1 – бульдозери з потужністю двигуна до 73,5 кВт;

G2 – бульдозери з потужністю двигуна понад 73,5 кВт;

H – інші самохідні машини, які підлягають реєстрації в
державній інспекції сільського господарства.

У разі відкриття категорії H у графі посвідчення “Для
особливих відміток” зазначається тип машини, на керування якою
виданий дозвіл.

Тракторист-машиніст має право керувати машинами тих
категорій, позначення яких дублюється у посвідченні у графі
“Відмітка про дозвіл”.

3. Усі трактористи-машиністи підлягають обов’язковому
періодичному медичному оглядові в терміни, встановлені МОЗ.

Посадові особи державної інспекції сільського господарства,
Державтоінспекції, органів охорони здоров’я і керівники
підприємств і організацій у разі сумніву щодо стану здоров’я
тракториста-машиніста можуть направляти його на позачерговий
медичний огляд в установленому порядку.